+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Kaufmann
Etten, Nederland

    eind april 1881-27 november 1881

Piet Kaufmann (1864‐1940) was de tuinman van familie Van Gogh die in 1881 regelmatig model stond voor Vincent, naar eigen zeggen zo’n dertig tot vijftigmaal. Vincent was in september op aanraden van onder andere kunstenaar Anton Mauve actief naar levend model gaan tekenen, maar het was niet eenvoudig om mensen te vinden die goed wilden poseren:

“Maar wat een toer is het om de lui aan ’t verstand te brengen wat poseeren is.─ Boeren en burgers zijn desperaat verstokt op ’t punt waar ze niet af willen, dat n.l. men niet anders moet willen poseeren dan in zijn Zondags pak met onmogelijke plooien waar noch knie noch elleboog noch omoplates noch eenig ander ligchaamsdeel zijn karakteristiek deukje of verhevenheid in heeft gemerkt. Waarlijk dat is een van de petites misères de la vie d’un dessinateur” Lees de hele brief

Hij schreef dan ook:

“Ik hoop ook te slagen met een goed model te vinden, b.v. Piet Kaufman den arbeider maar ik denk dat het beter zal zijn hem niet hier aan huis maar hetzij op de werf bij hem t’huis ’t zij op t’veld te laten poseeren met een schop of ploeg of iets ander.” Lees de hele brief

Het is zo goed als zeker dat Kaufmann model stond voor de werken Jongen die gras maait met een sikkel , twee Spitters, Zaaier, Knielende man, plantend. Hoewel Vincent hem altijd vroeg hoeveel hij  moest betalen voor het poseren, stond Kaufmann naar eigen zeggen gratis model voor hem.

Verder lezen

J.A. Rozemeyer
Van Gogh in Etten
Etten-­Leur, 2003

Evert van Uitert
Van Gogh in Brabant: schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen
Zwolle, 1987

 

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen