+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Johannes Hillen
Den Haag, Nederland

  • 30 juli 1869 - 10 mei 1873

Uit de brief die Vincent op 8 juli 1876 aan zijn broer Theo -die op dat moment in Den Haag verbleef- schreef, blijkt dat Vincent op enig moment tussen 1869 en 1873 in Den Haag op catechisatie zat bij Johannes Hillen:

“Nu heb ik een verzoek aan U. In der tijd ging ik te s’Hage bij een cathechiseermeester Hille die toen in de Bagijnestraat woonde. Deze heeft zich veel moeite voor mij gegeven en hoewel ik het hem niet toonde heeft wat hij zeide indruk op mij gemaakt en is het in mijn hart hem nog eens een enkel woordje te zeggen, en hem zoo mogelijk pleizier te doen. Ga Gij hem eens opzoeken als Gij een oogenblikje hebt en zijn adres kunt uitvinden en vertel hem dat ik schoolmeester ben geworden en wie weet later in een of andere betrekking in verband met de kerk kom. Hij is een zeer eenvoudig man en die geloof ik veel strijd heeft gehad; onwillekeurig heb ik wel eens gedacht als ik bij hem kwam en hem aanzag: in het einde van dien man zal vrede zijn. En geef hem bijgaand teekeningetje voor mij." Lees de hele brief

Vincent had dus het beste met de man voor en gaf hem zelfs een tekening. Het is niet bekend om welke tekening het ging.

Verder lezen

Teun Berserik en Feico Hoekstra
Vincent van Gogh: de vroege jaren (stripboek)

Amsterdam, 2012

F. Leeman en J. Sillevis
De Haagse School en de jonge Van Gogh

Zwolle, 2005

In de voetsporen van Van Gogh
Wandeling bij De Haagse School en de jonge Van Gogh
Gemeentemuseum Den Haag, 2005

Michiel van der Mast en Charles Dumas
Van Gogh en Den Haag

Zwolle, 1990

Jan Meyers
De jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering

Amsterdam, 1989

 

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen