+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Blok de Boekenjood
Den Haag, Nederland

    1882 - 1883

Vincent kocht regelmatig prenten bij de joodse handelaar Jozef Blok (1832-1905) die hij, net als diens broer David, vaak ‘Blok de boekenjood’ noemde. Blok had op dinsdag, woensdag en donderdag een kraampje met collectors items, tijdschriften en literatuur op het Binnenhof en was destijds bekend onder kunstenaars. Hier kocht Vincent de prenten die hij verwoed verzamelde. De meest bijzondere aanschaf die hij bij Blok deed was 21 volumes van het tijdschrift The Graphic (jaargangen 1870–1880). Hij betaalde eenentwintig gulden voor de serie en maakte als betaling ook portretten van de vader en moeder van Blok. ‘Twee van ieder!’ schreef Vincent onthutst, om zijn bewering kracht bij te zetten dat hij de tijdschriften niet zonder moeite had verworven (ter vergelijking: Van Gogh betaalde 12,50 gulden huur per week en ontving van Theo 150 francs, wat destijds ongeveer 75 gulden was).

Vincent tekende ook Jozef Blok zelf. Hij schreef aan zijn vriend en kunstenaar Anthon Gerhard Alexander van Rappard (1858-1892):

"Weet ge wie ik van morgen geteekend heb. Blok de boekenjood, niet David maar die kleine die op t’Binnenhof staat. Ik wou ik er meer uit die familie had want ze zijn wel echt als type. ’t Is fameus moeielijk die typen te krijgen die men ’t liefst zou hebben – intusschen bevind ik me wel met dat te maken wat ik krijgen kan, zonder de anderen die ik maken zou als ik ze maar voor ’t kiezen had uit ’t oog te verliezen. Ik ben erg blij met Blok, hij brengt me dingen van veel jaren geleden in herinnering, ik hoop hij nog wel eens meer op een Zondagmorgen zal komen." Lees de hele brief 

 

Verder lezen

Teun Berserik en Feico Hoekstra
Vincent van Gogh: de vroege jaren (stripboek)
Amsterdam, 2012

F. Leeman en J. Sillevis
De Haagse School en de jonge Van Gogh
Zwolle, 2005

In de voetsporen van Van Gogh
Wandeling bij De Haagse School en de jonge Van Gogh
Gemeentemuseum Den Haag, 2005

Michiel van der Mast en Charles Dumas
Van Gogh en Den Haag
Zwolle, 1990

Jan Meyers
De jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
Amsterdam, 1989

 

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen