+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Atelier De Bock
Den Haag, Nederland

  • 23 aug. 1881 - 25 aug. 1881
  • 27 nov. 1881 - 11 sep. 1883

Kunstenaar Théophile de Bock (1851-1904) had van 1877 – 1881 een atelier in ‘Huize Rozenburg’, dat hij huurde samen met Tony Offermans (1854-1911) en Jozef Neuhuys (1841-1889). Tijdens zijn bezoek aan Anton Mauve (1838-1888) in augustus 1881 maakte Vincent al kennis met De Bock die direct een goede indruk op hem maakte:

“Ik geloof dat hij een echt schilderstemperament heeft en nog niet zijn laatste woord heeft gezegd.” Lees de hele brief 

Toen Vincent vanaf eind 1881 eenmaal in Den Haag ging wonen hadden ze regelmatig contact en bezochten ze elkaar op hun atelier. De Bock had toen inmiddels een nieuw atelier in een toren bij de Scheveningse ‘Villa Germania’ waar ook andere kunstenaars als Willem de Zwart (1862-1931) en Pieter de Josselin de Jong (1861-1906) hun atelier hadden. Vincent kwam er regelmatig en wanneer hij in Scheveningen werkte mocht hij daar zijn schildersspullen opslaan. Hoewel Vincent over het algemeen waardering kon opbrengen voor het werk van De Bock, was hij niet altijd onverdeeld enthousiast over zijn karakter:

“Theo zondag ben ik nog weer eens bij de Bock geweest – ik weet niet waarom doch telkens als ik weer bij hem kom voel ik hetzelfde, die kerel is te zwak, hij komt er niet – tenzij hij verandere, tenzij – tenzij – ik vind iets uitgeputs, iets blasé, iets onopregts in hem dat mij beklemt, er is iets teringachtigs in de atmosfeer bij hem aan huis.” Lees de hele brief 

Toch stond dit hun contact niet in de weg, want toen Vincent zich in de zomer van 1883 oriënteerde op de mogelijkheid om wat dichter bij zee te gaan wonen en werken, vroeg hij om inlichtingen bij De Bock, wiens atelier in Scheveningen stond:

“Ik heb met Bock gesproken over woningen te Schevening maar ik mag me wel doodstil houden met den huurprijs van mijn atelier hoog te noemen als ik vergelijk met de lasten waarop anderen zitten. b.v. ’t oude huis van Blommers staat te huur– huurprijs f. 400 en ik betaal f.170 per jaar. Dan is ’t atelier niet grooter dan ’t mijne en wat doelmatigheid van huis betreft zou ik mij houden aan wat ik nu heb. De Bock zelf betaalt evenveel als Blommers. En klopt dit ook met wat ik verl. jaar hoorde omtrent gemiddelden huurprijs. Als er kwestie was van aan zee gaan wonen zou Scheveningen niet in de termen kunnen vallen en zou men meer achteraf moeten gaan, hoek v. Holland b.v. of Marken.” Lees de hele brief

Om gestalte te geven aan zijn wens om meer en beter te kunnen werken aan zee, bedacht Vincent uiteindelijk de oplossing van een pied a terre: hij mocht op zolder bij De Bock zijn schildersspullen bewaren als hij ging schilderen in Scheveningen.

Verder lezen

Teun Berserik en Feico Hoekstra
Vincent van Gogh: de vroege jaren (stripboek)
Amsterdam, 2012

F. Leeman en J. Sillevis
De Haagse School en de jonge Van Gogh
Zwolle, 2005

In de voetsporen van Van Gogh
Wandeling bij De Haagse School en de jonge Van Gogh
Gemeentemuseum Den Haag, 2005

Michiel van der Mast en Charles Dumas
Van Gogh en Den Haag
Zwolle, 1990

Jan Meyers
De jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
Amsterdam, 1989

 

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen