+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Noorderkerk
Amsterdam, Nederland

  • 14 mei 1877 - 5 jul. 1878

De Noorderkerk was de eerste kerk waar Vincent naartoe ging toen hij in Amsterdam aankwam. In de weken daarna bleef hij regelmatig vroegpreken in de Noorderkerk bezoeken; kerkdiensten die om 7.00u ’s ochtends werden gehouden. Op 10 juni 1877 hoorde hij hier een preek die veel indruk op hem maakte over de gelijkenis van de zaaier. De dominee was Ds. Eliza Laurillard (1830-1908), die een van Vincents favoriete predikers zou worden, omdat hij in staat was op heel eenvoudige manier te spreken en bovendien zeer jeugdig en levendig was in zijn opvattingen. Vincent schreef dan ook enthousiast over hem aan zijn broer Theo:  

“Hij schildert als het ware, en zijn werk is te gelijk hooge en edele kunst, Hij heeft het gevoel van een kunstenaar in den waren zin van het woord.” Lees de hele brief

Verder lezen

Reindert Groot, Teio Meedendorp
Vincent van Gogh over Amsterdam, een stadswandeling rond 1880
Bussum, 2003

Lekker wandelen in Amsterdam, Van Kattenburg tot Begijnhof, Met Vincent van Gogh door Amsterdam
VVV Amsterdam

Reindert Groot, Sjoerd de Vries
Vincent van Gogh in Amsterdam
Amsterdam, 1990

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen