+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Mendes da Costa
Amsterdam, Nederland

  • 14 mei 1877 - 5 jul. 1878

Classicus Maurits Benjamin Mendes da Costa (1851 – 1938) was de leraar Latijn en Grieks bij wie Vincent van Gogh dagelijks lessen volgde. Vincent moest zich in de klassieke talen verdiepen om zo het niveau te halen dat vereist was om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding theologie die hij zo graag wilde volgen. Het viel Vincent zwaar om de lesstof eigen te maken, maar Mendes hield Vincent voor dat hij op schema lag en dat het moest lukken met de voorbereidingen voor het examen. Vincent raadpleegde Mendes, die slechts twee jaar ouder was dan Vincent, voor veel zaken en had groot ontzag voor hem blijkt uit een brief aan zijn broer Theo:

“men moet het woord genie niet te ligt in den mond nemen, ook al gelooft men dat daarvan meer in de wereld nog is dan velen wel meenen, maar een zeer merkwaardig persoon is Mendes zeker en ik ben blij & dankbaar met hem in aanraking te zijn.” Lees de hele brief

Toch merkte hij op:

“Toch zijn Grieksche lessen in het hartje van Amsterdam, in het hartje van de jodenbuurt op een zeer warmen en drukkenden zomermiddag, met het gevoel dat vele moeielijke examens die door zeer geleerde en listige Heeren professoren zullen worden afgenomen boven het hoofd hangen, wel eens meer benaauwd dan eene wandeling aan het strand of in de Brabantsche korenvelden, die nu wel mooi zullen zijn, op zulk een dag. Maar wij moeten maar door alles “voortstreven” zoo als Oom Jan zegt.” Lees de hele brief

Uiteindelijk werd de druk voor Vincent echt te groot en lukte het hem niet de grote hoeveelheden nieuwe stof tot zich te nemen. Ook Mendes had de hoop laten varen dat Vincent het niveau voor het toelatingsexamen zou kunnen halen en adviseerde Vincents familie om hem te laten stoppen. In juli 1878 vertrok Vincent teleurgesteld uit Amsterdam en ging hij in Etten op zoek hoe hij zijn een toekomst vorm kon geven.

Verder lezen

Reindert Groot, Teio Meedendorp
Vincent van Gogh over Amsterdam, een stadswandeling rond 1880
Bussum, 2003

Lekker wandelen in Amsterdam, Van Kattenburg tot Begijnhof, Met Vincent van Gogh door Amsterdam
VVV Amsterdam

Reindert Groot, Sjoerd de Vries
Vincent van Gogh in Amsterdam
Amsterdam, 1990

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen