+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Boussod, Valadon & Cie I
Parijs, Frankrijk

  • 12 mei 1873 - 18 mei 1873
  • 26 oktober 1874 - 25 december 1874
  • 14 mei 1875 - 31 maart 1876
  • 28 februari 1886 - 19 februari 1888

Vincent werkte al sinds zijn zestiende in de internationale kunsthandel Goupil & Cie, die vanaf 1884 Boussod, Valadon & Cie zou gaan heten. Eerst werkte hij in het Haagse filiaal, daarna in Londen. In oktober 1874 werd hij voor twee maanden overgeplaatst naar het hoofdkantoor op rue Chaptal nummer 9 in Parijs en een half jaar later kwam hij daar voor onbepaalde tijd terug. Deze vestiging vormde het hart van het Goupil-imperium: in 1857 had Goupil hier een hotel laten bouwen met ateliers voor de kunstenaars die voor het huis werkten. De handel in reproducties naar kunstwerken was de kernactiviteit van de zaak.

Over Vincents dagelijkse werk bij Goupil & Cie in Parijs is weinig bekend. Zijn motivatie om zich in te zetten voor de kunsthandel was intussen afgenomen en zijn geloof nam hem grotendeels in beslag: het lezen van de Bijbel en het bezoeken van kerken vormden zijn belangrijkste levensinvulling.

In december 1875 vertrok Vincent zonder goed overleg met zijn baas naar zijn ouders in Etten om daar kerst te vieren. Dat hij juist in deze drukke periode van het jaar de zaak in de steek liet, werd hem niet in dank afgenomen. Bij terugkeer in Parijs begin januari werd hij na een onaangenaam gesprek met zijn baas Léon Boussod ontslagen. Per 1 april 1876 moest hij vertrekken. Vincent erkende in een brief aan zijn broer:

“ik heb wel dingen gedaan die in zekeren zin zeer verkeerd waren en heb daarom maar weinig te zeggen.─” Lees de hele brief

De familie was beschaamd door de gang van zaken. Het ontslag bij Goupil & Cie betekende Vincents definitieve breuk met de kunsthandel na er ruim zes jaar gewerkt te hebben. Zijn baan bij Goupil & Cie werd overgenomen door zijn vriend Harry Gladwell met wie hij ook in huis had gewoond. Toen Vincent in 1886 weer in Parijs terechtkwam, bezocht hij de kunsthandel vermoedelijk nog wel eens om kunst te bekijken.

In 1888 reflecteerde Vincent op zijn tijd bij Goupil:

“... na er toch 6 JAAR te hebben gewerkt waren wij over en weer volstrekt ontevreden over alles, zij over mij en ik over hen. Dat is een oude geschiedenis, maar zo ligt het toch.” Lees de hele brief

Verder lezen

Nienke Bakker
Van Gogh en Montmartre
Amsterdam, 2011

Françoise Cachin en Bogomila Welsh-Ovcharov
Van Gogh à Paris
Parijs, 1988

Ella Hendriks en Louis van Tilborgh
Vincent van Gogh schilderijen, deel 2: Antwerpen en Parijs
Amsterdam, 2011

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen