+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Austin Friars
Londen, Engeland

  • 1 jul. 1873 - 31 mei 1874

Tussen juli 1873 en mei 1874 bezocht Vincent de Nederlandse kerk Austin Friars in het centrum van Londen. Vincent tekende het kerkje van Austin Friars en stuurde de tekening naar zijn zusje Anna. Onder de tekening, die waarschijnlijk een kopie is naar een briefkaart, schreef hij:

“Dit kerkje is een merkwaardig overblijfsel van eene oude Augustijner Stichting (Austin friars) minstens reeds dateerende van het jaar 1354 zoo niet reeds een 100 jaren vroeger. Reeds sedert 1550 ingevolge van eene vrijwillige schenking van Eduard VI houdt de Nederduitsche gemeente hier hare godsdienstigee zamenkomsten." 

Het is niet bekend of Vincent de diensten in de kerk bezocht, maar gezien zijn interesse voor het christelijk geloof is dit wel aannemelijk. 

Verder lezen

Martin Bailey
Young Vincent: the story of Van Gogh's years in England
London, 1990

Kristine Groenhart en Willem-Jan Verlinden
Hoe ik van Londen houd: wandelen door het Londen van Vincent van Gogh
Amsterdam, 2013

Jan Meyers
De jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
Amsterdam, 1989

Ronald Pickvance
English influences on Vincent van Gogh
London, 1974

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen