+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Willem Roelofs
Brussel, België

    oktober 1880 – eind april 1881

Op 1 november 1880 schreef Vincent zijn broer Theo dat hij op diens aanraden op bezoek was gegaan bij de Nederlandse kunstenaar Willem Roelofs (1822 – 1897). Deze verbleef al sinds 1848 in Brussel en nam daar een belangrijke positie in in de kunstwereld en kon zo een waardevol contact zijn voor Vincent. Roelofs adviseerde Vincent:

“dat van nu af aan bij mij hoofdzaak moest worden het teekenen naar de natuur, n.l. hetzij pleister of model, maar dat niet zonder leiding van den een of ander die ’t goed verstaat. En hij & ook anderen raadden mij zoo ernstig aan althans voor een tijd hier of te Antwerpen of elders waar ik maar kon bepaald aan de teekenakademie te gaan werken dat ik, hoewel dit mij niet zoo bijzonder aangenaam is, heb meenen niet anders te moeten doen dan er werk van te maken om aan de bewuste teekenakademie te worden toegelaten.” Lees de hele brief

Vanaf begin november stond Vincent inderdaad ingeschreven aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Of hij veel contact hield met Roelofs is niet bekend.

Verder lezen

Paul Fagel
Van Gogh in Brussel
In: Nederlandse Vereniging te Brussel. Jubileum 1906-1966

W. Lutjeharms 
De Vlaamse opleidingsschool van Nicolaas de Jonge en zijn opvolgers (1875-1926)
Brussel 1978

Bart Moens
De kunstenaarsopleiding van Vincent van Gogh in Brussel
Brussel 2012 (ongepubliceerde scriptie, in te zien in de bibliotheek van het Van Gogh Museum, Amsterdam)

Sjraar van Heugten (red.)
Van Gogh in de Borinage: de geboorte van een kunstenaar
Brussel, 2015

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen